Privacy Statement (Onze vuurwerk-klant is koning !)

Privacy Statement Voor Royal Fireworks Nederland B.V en Royal Fireworks Show Company staat het belang van de klant > uw belang < te allen tijde centraal en voorop. Dat betekent dat wij vuurwerk diensten, -producten, leveringen en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie om uw show, evenement of gelegenheid een passend eind te geven. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect. Integriteit en respect: Voorwaarden voor het handelen van Royal Fireworks Nederland B.V en Royal Fireworks Show Company, hierna te noemen; Royal Fireworks.

Wet bescherming persoonsgegevens WBP

1. Royal Fireworks is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Zie Wet WBP
2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Royal Fireworks om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten in vuurwerk en vuurwerk shows. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Royal Fireworks, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij Royal Fireworks, waar u eerder al klant bent geweest. Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Royal Fireworks zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimaal vuurwerk (en alles wat daar bij komt kijken) dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Royal Fireworks jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
4. U heeft de mogelijkheid om aan Royal Fireworks indien u klant bent te vragen welke gegevens van u worden bijgehouden en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Royal Fireworks.

Klikgedrag op de website

5. Op de website worden algemene bezoekersgegevens geregistreerd, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Royal Fireworks de inrichting van de website optimaliseren en continue verbeteren.
6. Bij het aanbieden van diensten kan Royal Fireworks gebruik maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Royal Fireworks kan gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen op de website

7. Royal Fireworks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Kontroleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor een update.

Vragen

8. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.
9. De belangrijkste onderdelen van Royal Fireworks in het kader van dit Privacy Statement zijn:
Royal Fireworks Nederland B.V.
Royal Fireworks Show Company.